Kontakta Oss

Kontakt

046 – 14 57 50

Följ oss på våra sociala
Kontaktformulär

Hitta till oss.

Tokyo Makeover AB
Bangatan 2
222 21 Lund

Tokyo Makeover

Presentkort

Nu kan TokyoMakeover erbjuda Presentkort. En underbar gåva att ge till sin bästa vän. Fyll i namn, epost och den summa du vill ge bort i värde som presentkort. Vi kontaktar dig och tar leveransadress och betalning. 

Hantering av personuppgifter.

I enlighet med TokyoMakeovers personuppgiftspolicy vill vi förtydliga:
  • Vilka personuppgifter vi sparar
  • Varifrån vi hämtar dina personuppgifter
  • För vilka ändamål vi sparar dina personuppgifter
  • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  • Hur vi skyddar dina personuppgifter
  • Vilka rättigheter du har
  • Vart du vänder dig om du har frågor
Vilka personuppgifter sparar vi?
När det gäller kunder sparas namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. faktureringsadress. Syftet är efterlevnad av ingångna avtal (tidsbokning) samt lagliga skyldigheter. Uppgifterna sparas så länge avtalet gäller, dock minst så länge som bokföringslagen kräver. För mottagare av nyhetsbrev gäller namn, e-postadress. Ändamålet är berättigat intresse och uppgifterna sparas tills någon av parterna väljer att avsluta.
Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?
De personuppgifter som Tokyo Makeover sparar hämtas direkt från dig då du registrerar dig som kund via tidsbokning eller mottagare av vårt nyhetsbrev, och således ingår ett avtal med oss.
För vilka ändamål sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtal, för att kunna följa gällande lagstiftning samt för att kunna distribuera våra nyhetsbrev och marknadsföra vår verksamhet.
Hur länge sparas dina personuppgifter?
Personuppgifterna sparas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår såvida inte annat framgår av gällande lagstiftning, bokförings- och arkivregler.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Tokyo Makeover lagrar och hanterar dina personuppgifter så att obehöriga inte har insyn. Vi lämnar under inga omständigheter ut personuppgifter till externa företag eller organisationer.
Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Tokyo Makeover har och om syftet. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i fall de inte längre är nödvändiga att spara för det ursprungliga syftet, och om gällande lagstiftning tillåter att de raderas.
Frågor?
Har du frågor ber vi dig maila dessa till: jenny.nilsson@tokyomakeover.com

Boka tid online:

Kontakta oss:

046 – 14 57 50

Följ oss:

Ge bort ett presentkort: